Provedu korektury gramatické i stylistické
0 (0)
Jen za 110 Kč
Profesionální korektury českých textů / 100 Kč
0 (0)
za hodinu 100 Kč
Korektura (pravopis, gramatika, návaznost textu atp.)
0 (0)
Jen za 120 Kč
Copywriting v českém jazyce - s námi smysl textu nevymizí
0 (0)
Jen za 250 Kč
Send this to a friend