Tag: preklad webu

Preklad webu, e-shopu z ČJ do SJ a naopak zo SJ...

Urobím pre vás kvalitný preklad webu, e-shopu z českého jazyka do slovenského jazyka a naopak zo slovenského jazyka do čes...