Tag: webapp

Webaplikácia na zistenie hardvéru klienta

Predám web aplikáciu, ktorú som vytvoril pre experimentálne pokusy. Jej hlavnou úlohou je zistiť parametre počítača (klie...