Tag: relé

RFID vrátnik – dochádzkový systém so...

Ponúkam kompletný softvér pre webové rozhranie a pre mikrokontróler ESP8266, ktoré sú vzájomne prepojené. Webové stránk...